14 lipca 2017

Związek Gmin Dolnej Odry zrzesza ze sobą gminy kilku powiatów w województwie zachodniopomorskim, m.in.: powiat pyrzycki, gryfiński, myśliborski, choszczeński, stargardzki. Zadaniem Związku Gmin Dolnej Odry jest wykonywanie zadań publicznych w zakresie dotyczącym gospodarki odpadami, w tym unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz organizowanie systemu logistycznego zbiórki odpadów na terenie działania Związku.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.zgdo.eu