16 listopada 2016

Zapraszamy na kolejne szkolenie organizowane w ramach programu Polskiej Fundacji Ekologicznej GREEN CERTIFICATE. Spotkanie poprowadzi Hanna Marlière, która poruszy kwestie dotyczące zbiórki i gospodarki odpadami.

Główne punkty szkolenia:

  • Gospodarka w obiegu zamkniętym – strategie Unijne w gospodarce odpadami, czyli co nas czeka
  • Jak zbudować skuteczny system – polskie uwarunkowania formalno-prawne (projekt rozporządzenia w sprawie standardów selektywnej zbiórki)
  • System selektywnej zbiórki odpadów i rola PSZOK
  • Techniczne, technologiczne i społeczne uwarunkowania dla budowy PSZOK i wdrażania selektywnej zbiórki odpadów
  • Możliwości finansowania (omówienie aktualnych naborów w sposób ogólny)

Szkolenie odbędzie się 13.12.2016 r. w godz. 10-16 w siedzibie Polskiej Fundacji Ekologicznej.

Liczba miejsc ograniczona. Pierwszeństwo do udziału w szkoleniu mają pracownicy firm i instytucji posiadających GREEN CERTIFICATE.

Dla pracowników firm i instytucji posiadających GREEN CERTIFICATE udział w szkoleniu jest bezpłatny (max. dwie osoby z każdego podmiotu)! W przypadku pozostałych uczestników wstęp wynosi 250 zł netto.

Chęć udziału w szkoleniu prosimy zgłaszać do p. Joanny Błachowskiej-Kurbiel, tel. 91 434 90 27, kom. 505 680 496, e-mail: dyrektor@ekologiczna.org.

Hanna Marlière

Dyrektor Zarządzająca

Szefowa Zespołu Doradztwa Środowiskowego Green Management Group Sp. z o.o.

Specjalistka z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Od 10 lat związana z branżą gospodarki komunalnej. Aktywnie uczestniczy w debacie publicznej nt. krajowego i europejskiego prawa, konsultantka krajowych (PIGO) i międzynarodowych (EEB, ECN, FEAD) organizacji branżowych. Autorka licznych publikacji w prasie branżowej.