Opłaty

PAKIET 1

MIKRO przedsiębiorstwo
Zatrudniające do 9 osób,
gminy, powiaty,
instytucje państwowe

PROMOCJA - brak opłaty rejestracyjnej! Zostało: 6 dni!

Opłata rejestracyjna + 300zł

100zł/miesiąc

PAKIET 2

MAŁE przedsiębiorstwo
Zatrudniające do 49 osób

Opłata rejestracyjna + 300zł

125zł/miesiąc

PAKIET 3

ŚREDNIE przedsiębiorstwo
Zatrudniające do 249 osób

Opłata rejestracyjna +300 zł

150zł/miesiąc

PAKIET 4

DUŻE przedsiębiorstwo
Zatrudniające powyżej 250 osób

Opłata rejestracyjna +300zł

200zł/miesiąc

Informacja

Wszystkie faktury VAT z tytułu uczestnictwa
w programie są wystawiane w okresie kwartalnym.