KROK 1 – PAKIET 4

WYPEŁNIJ FORMULARZ
LUB POBIERZ PDF TUTAJ

PAKIET 4

200 zł / miesiąc

przystąpienia do programu znaku promocyjnego  „Certyfikat Polskiej Fundacji Ekologicznej GREEN CERTIFICATE”

Pełna nazwa podmiotu

Forma prawna podmiotu

Adres

Ulica

Kod pocztowy

Miasto

Kraj

Województwo

Gmina

Telefon

Faks

Email

Strona WWW

NIP

KRS

Branża podstawowa

Branża uzupełniająca

Krótki opis działalności

Osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu

Imię

Nazwisko

Telefon

Email

Osoba upoważniona do reprezentowaniakontaktu

Imię

Nazwisko

Telefon

Email

Adresy email, na które mają być wysyłane informacje newsletter

Email 1

Email 2

Oświadczam, że po zapoznaniu się obowiązującym regulaminem programu znaku promocyjnego „Certyfikat Polskiej Fundacji GREEN CERTIFICATE”:

  • Deklaruję przystąpienie do programu znaku promocyjnego GREEN CERTIFICATE
  • Zobowiązuje się do terminowego wpłacania opłaty abonamentowej przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy.

Faktury VAT będą wystawiane w systemie kwartalnym.