Korzyści

  • Wzrost prestiżu podmiotu, jako jednostki działającej z zasadami zrównoważonego rozwoju
  • Pozycjonowanie podmiotu jako nowoczesniej jednostki działającej w oparciu o międzynarodowe standardy oparte na transparentności, zaufaniu i etycznym podejściu do partnerów biznesowych, klientów oraz pracowników
  • Wzrost liczby klientów oraz kontrahentów, wybierających podmioty legitymujące się proekologicznymi standardami
  • Ograniczenie kosztów podmiotu dzięki racjonalnemu wykorzystaniu zasobów
  • Integracja pracowników oraz zarządu poprzez wspólne wypracowanie i realizowanie ekologicznych celów i zadań
  • Aktualny dostęp do informacji z zakresu finansowania inwestycji oraz ograniczania kosztów funkcjonowania
  • Udział w szkoleniach, warsztatach, seminariach oraz innych wydarzeniach związanych z ogólnie rozumianą ekologią
  • GREEN CERTIFICATE to doskonały krok w skuteczny proces promocyjny przedsiębiorstwa poprzez udział we wspólnych kampaniach marketingowych, spotkaniach edukacyjnych oraz misjach gospodarczych