Korzyści

  • Dostęp do realnych narzędzi do wdrożenia kształtujących proekologiczne rozwiązania
  • Audyt realizowany przez Fundację Pro terra pod kątem standardów „zielonego biura”; m.in. oszczędzania energii, wytwarzania odpadów i zielonych zamówień publicznych wraz z rekomendacjami
  • Zielona linia wsparcia: dostępny w godzinach od 8 do 18 telefon merytorycznego wsparcia w kwestiach prawnych, regulacyjnych, projektowych itp. związanych z ochroną środowiska – http://zielonycertyfikat.com/zielona-linia/
  • Rozpoznawalność podmiotu jako nowoczesnej jednostki działającej w oparciu o międzynarodowe standardy oparte na transparentności, zaufaniu i etycznym podejściu do partnerów biznesowych, klientów oraz pracowników
  • Ograniczenie kosztów podmiotu dzięki racjonalnemu wykorzystaniu zasobów
  • Wsparcie w kształtowaniu i realizacji ekologicznych celów i zadań
  • Dostęp do aktualnych informacji z zakresu finansowania inwestycji oraz ograniczania kosztów funkcjonowania przedsięwzięć, newsletter
  • 20% zniżki na udział w realizowanych przez Fundację Pro terra szkoleniach, konferencjach i spotkaniach dotyczących ekologii