17 lipca 2017

Gmina Małkinia Górna – gmina wiejska położona w województwie mazowieckim, w powiecie ostrowskim. Przez obszar gminy przepływa rzeka Bug. Gmina swoim obszarem obejmuje blisko 135 km2, z czego 60 % to użytki rolne a 29% stanowią użytki leśne. Gmina w blisko 11% stanowi powierzchnię powiatu ostrowskiego.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.malkiniagorna.pl