10 lipca 2017

Gmina Boleszkowice położona jest na pograniczu pojezierza Myśliborskiego i kotliny Gorzowskiej. Od północnej strony graniczy z gminą Mieszkowice, zaś od południa z miastem Kostrzyn a od wschodu z gminą Dębno. Zachodnia granica gminy oparta jest na granicy Państwa – rzece Odrze. Okolica gminy Boleszkowice usytuowana jest z dala od większych ośrodków miejskich, wśród rozlewisk Odry oraz lasów. Czynniki tj.: ukształtowanie terenu, krajobraz naturalny oraz występowanie dolin dwóch rzek: Odry i jej prawego dopływu – Myśli, decydują o atrakcyjności tejże gminy. Gmina ma charakter rolniczo – leśny, gdzie lasy stanowią 52% powierzchni, co stwarza dogodne warunki do turystyki pieszej i rowerowej.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.boleszkowice.pl