Odpowiedzialni
za przyszłe pokolenia

Kształtowanie proekologicznych postaw jest ważne. Także dla konsumentów. Coraz więcej z nich zwraca uwagę na „zielone” oznaczenia na produktach.

GREEN CERTIFICATE budzi zaufanie.

36

Klientów wybiera ekologiczne rozwiązania i produkty pomimo wyższej ceny

39

Klientów zwraca uwagę na oznaczenia związane z ekologią i środowiskiem

96

Firm deklaruje, że ich powinnością jest odpowiedzialność ekologiczna i społeczna

72

Klientów zna i rozpoznaje
oznaczenia ekologiczne na produktach

Zdecydowana większość przedsiębiorców deklaruje odpowiedzialność ekologiczną i społeczną.

GREEN CERTIFICATE kolejnym krokiem do wprowadzenia ekologicznych standardów w instytucji.